Programi osposobljavanja


 

- Njegovatelj starih i nemoćnih osoba
- Zaštitar, čuvar
- Obavljanje knjigovodstvenih poslova
- Voćar
- vinogradar, vinar
- zidar
- keramičar
- tesar
- krovopokrivač
- rukovatelj trimerom
- rukovatelj motornom kosilicom
- rukovatelj motornom pilom
- mesar
- pekar
- slastičar
- Računalni operater
- ECDL
- Učenje stranog jezika ( engleski i njemački) od stupnja A1 do C2
- Priprematelj jednostavnih jela i slastica
- Poslužitelj jednostavnih jela i pića

- Program osposobljavanja za uzgajivača/icu povrća u zatvorenom prostoru

- program osposobljavanja za poslove šivača/ice donjišta obuće

- program osposobljavanja za  poslove šivača/ice gornjišta obuće

- program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju ratar

- program osposobljavanja za uzgajivača bobičastog voća

- program osposobljavanja za rukovatelja CNC glodalicom  i tokarilicom

- program usavršavanja za montera fotonaponskih sustava

- program usavršavanja za montera solarno toplovodnih sustava

- program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice

- program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

- program osposobljavanja za poslove dadilje

 Svi programi i osposobljavanja verificirani su od strane Ministarstva znanosti i sporta te se po završetku programa upisuju u  e-radnu knjižicu.

 

NJEGOVATELJICA

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u trajanju od 280 sati koji se izvodi u zdravstvenoj i/ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor, u pravilu viša medicinska sestra s položenim stručnim ispitom i najmanje tri do pet godina radnog iskustva u zdravstvenoj, odnosno socijalnoj ustanovi. Prednost pri izboru mentora ima osoba s položenim dopunskim pedagoško-psihološkim i didaktičko-metodičkim obrazovanjem.

PRIPREMATELJ JEDNOSTAVNIH JELA / KUHAR

Osposobljavanje se provodi u trajanju od 120 sati, od čega 60 sati teorijske nastave i 60 sati stručnih vježbi. Provođenje završnog ispita planirano kroz 5 (pet) nastavnih sati.
Oblik izvođenja nastave: redovita nastava

Nastava će se izvoditi u prostoru POU. ASPEKT Virovitica sa grupom od 15-24 polaznika, a praktični dio u specijaliziranom ugostiteljskom objektu (licenciranom) s kojim ustanova ima ugovor o poslovnoj suradnji.

POSLUŽITELJ JEDNOSTAVNIH JELA I PIĆA / KONOBAR

Osposobljavanje se provodi u trajanju od 120 sati, od čega 60 sati teorijske nastave i 60 sati stručnih vježbi. Provođenje završnog ispita planirano kroz 5 (pet) nastavnih sati.
Oblik izvođenja nastave: redovita nastava

Nastava će se izvoditi u prostoru POU ASPEKT Virovitica sa grupom od 15-24 polaznika, a praktični dio u specijaliziranom ugostiteljskom objektu (licenciranom) s kojim ustanova ima ugovor o poslovnoj suradnji.

OBAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA

Završetkom programa polaznici će biti sposobni obavljati knjigovodstvene poslove , uključujući formiranje poslovnih knjiga, obradu i jednostavnu analizu podataka, te brzu i kvalitetnu izradu internih i eksternih izvješća.Od polaznika se na kraju programa osposobljavanja očekuje da usvoji znanja, vještine i navike koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju knjigovođe.

Program osposobljavanja ima cilj osposobiti polaznika za izradu i kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, te obračuna izdanih na temelju nastalih poslovnih promjena. Polaznik se upoznaje s poslovnim okruženjem i zahtjevima za interno i eksterno izvješćivanje na temelju poslovnih knjiga. Uz osnove novčanog poslovanja, blagajničko poslovanje i platni promet, polaznik se priprema i za praćenje računovodstvene literature kako bi mogao kvalitetnije raditi, pratiti izmjene u propisima i dalje se usavršavati. Nastava se odvija prema važećim zakonskim propisima, računovodstvenim standardima i strukovnim normama. Simulirajući primjere iz prakse, postupno se od jednostavnijeg ka složenijem, nastoji uvesti polaznika u knjigovodstvenu tematiku.

PEKAR / PRIPREMATELJ PIZZA I BUREKA

Program osposobljavanja u trajanju od 224 sati realizirat će se redovitom i /ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 69 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio u trajanju od 155 sati izvodi se u ovlaštenim specijaliziranim obrtima ili poduzećima za proizvodnju pekarskih proizvoda.

Konzultativni-instruktivna nastava- broj sati konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika. Praktična nastava provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

TESAR / ZIDAR / KERAMIČAR

Program osposobljavanja u trajanju od 197 sati realizirat će se redovitom i /ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 57 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio u trajanju od 140 sati izvodi se kod ovlaštenih obrtnika.

Konzultativni-instruktivna nastava- broj sati konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika. Praktična nastava provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

MESAR

Program osposobljavanja u trajanju od 280 sati  realizirati će se redovitom nastavom.
Teorijski dio programa u trajanju od 70 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 210 sati izvodi se u ovlaštenim specijaliziranim obrtima ili poduzećima za proizvodnju i preradu mesa i mesnih proizvoda.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i smjer te ispunjava uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspored sati Virovitica
Zadnja izmjena: 27.01.2023.

Fotogalerija

3
8
9
6
11
7
10
4