Održiva uporaba pesticida


Provedba izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima

 

NAJAVA TEČAJA " Izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima"

održat će se 21.06.2016,23.06.2016, 24.06.2016. u 16:00

u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Aspekt, Matije Gupca 42, Virovitica

Pučko otvoreno učilište Aspekt, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UO/I-320-20/16-02/03 URBROJ 525-09/1345-16-4, ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima.kategorijama i potkategorijama.Pučko otvoreno učilište Aspekt je dobilo rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom roka važenja rješenja datumom donošenja 7.lipnja 2016.godine.

 

Provodimo izobrazbo iz sljedećih modula: 

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski) 

U ovaj modul spadaju :

OPG i drugi poljoprivrednici(potkategorije: ratarstvo, voćarstvo,vinigradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje),

TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom(d.d., d.o.o., zadruge)(potkategorije: ratarstvo, voćarstvo,vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE koje održavaju javne površine (šume, šumski rasadnici,parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine)(potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)

2. Modul za distributere(osnovni i dopunski)

U ovaj modul spadaju:

Kategorija uvoznici,dobavljači,trgovci na veliko i malo , prodavači(potkategorije: uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici,trgovci na veliko i malo, prodavači i djelatnici u nabavi)

3. Modul za savjetnike(osnovni i dopunski)

U ovaj modul spadaju:

Kategorija: savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji(potkategorije:javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji).

 

Uvjeti za pohađanje edukacije :

- za profesionalne korisnike:- navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno obrazovanje,

-Za distributere i odgovorne osobe u tvrtci: -navršenih 18 godina života i minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje-u skladu s osredbama Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Potrebna dokumentacija za upis:

- rodni list

- osobna iskaznica

- svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju

Obveznici izobrazbe(kandidati) prijavljivat će se prijavnicom koja je dostupna na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) , a popunjenu prijavnicu poslati:

- faxom na broj: 033803011

- poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište Aspekt, Matije Gupca 42, 33000 Virovitica

- elektroničkom poštom na: info@pou-aspekt.hr

Naši predavači: 

Vlasta Honjek Golinac, dipl.ing agronomije

Lidija Šimunović, dipl.ing poljoprivrede

Gordana Kopas, dipl.ing agronomije

Sanja Piplica Šarić, dipl.ing agronomije

Kornelija Sabolek, dipl.ing agronomije

Cijena izobrazbe:

1. Modul za profesionalne korisnike= 290,00 kn

naknada za provedbu izobrazbe= 210,00 kn 

naknada za provedbu ispita= 50,00 kn

naknada za izdvanje identifikacijske iskaznice= 30,00 kn

2. Modul za distributere= 450,00

3. Modul za savjetnike= 550,00

 

Prijavnica za izobrazbu se nalazi pod sredstvima za zaštitu bilja / održiva uporaba pesticida pod nazivom dokumenta Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

 

Raspored sati Virovitica
Zadnja izmjena: 27.01.2023.

Fotogalerija

6
5
8
3
4
10
9
11