obnova iskaznice za pesticide




 

                        O B A V I J E S T

 

Počinju prijave za obnovu iskaznica za pesticide i osnovnu izobrazbu

Sa nastavom bi započeli  28.05.2021.

Prijava: Pučko otvoreno učilište Aspekt, Matije Gupca 42,33000 Virovitica

 

033 803 011  ili 099 249 7231

Potrebna dokumentacija ( kopije):

- Svjedodžba o najmanje završenoj osnovnoj školi

- Potvrda o položenoj osnovnoj izobrazbi za pesticide ili iskaznica

- Osobna iskaznica

- OIB

Raspored sati Virovitica
Zadnja izmjena: 27.01.2023.

Fotogalerija

11
8
4
6
9
10
7
5