obavijest/vrijeme obrane završnog rada
 

 

VRIJEME  OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

8. SRPNJA U 16:00

 

MENTOR    SUZANA ĐEBRO

 

 

EKONOMISTI

 

 

1.    POSAVEC MARTINA

 

2.    FELENDEŠ KATARINA

 

3.    GOJMERAC TAJANA

 

4.    KOZJAK MARKO

 

5.    VIST IVAN

 

6.    ŽUPANIĆ IVONA

 

7.    BRKOVIĆ NIKOLINA

 

8.    IVANDIJA MELITA

 

9.    SADLOVSKI SAŠA

 

10.                       KOŠIĆ ROBERTA

 

11.                       BENČINA ANTONIJA

 

 

 

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

 

 

1.  SUZANA ĐEBRO - MENTOR

 

2.  JASMINA JORDANOV

 

3.  SANJA ŽIVKOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJEME  OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

8. SRPNJA U 15:30

 

MENTOR    SUZANA ĐEBRO

 

 

KOMERCIJALISTI  I   PRODAVAČI

 

1.    PRISELAC  KRISTINA

 

2.    TOVAROVIĆ  MIROSLAV

 

3.    MARAS MARIO

 

4.    HODAK  DINKO

 

 

5.    ĐUKIĆ IVANA

 

 

 

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

 

 

1.  SUZANA ĐEBRO - MENTOR

 

2.  JASMINA JORDANOV

 

3.  SANJA ŽIVKOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

VRIJEME  OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

8. SRPNJA U 14:00

 

MENTOR    KATARINA KOLAR

 

 

EKONOMISTI  I KOMERCIJALISTI

 

1.    POLJANAC DAJANA

 

2.    KASA NIKOKLINA

 

3.    SLIJEPČEVIĆ MIRJANA

 

4.    NOVOSELAC DINO

 

 

5.    DRAJIĆ LJUBICA

 

 

 

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

 

 

1.  KATARINA KOLAR - MENTOR

 

2.  NEVENKA CABUNAC

 

3.  SANJA ŽIVKOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

VRIJEME  OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

8. SRPNJA U 10:00

 

MENTOR    JOSIP BOTIĆ

 

 

HOTELIJERSKO- TURISTIČKI KOMERCIJALIST

 

 

1.    TURUDIĆ TOMISLAV

 

2.    STOJKOVIĆ SAŠA

 

3.    TOPALOVIĆ IVO

 

4.    MARTINOVIĆ MARTINA

 

5.    SOKOLIĆ TOMISLAV

 

 

 

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

 

 

1.  JOSIP BOTIĆ - MENTOR

 

2.  SANJA BODALIJA- MIKŠIĆ

 

3.  SANJA ŽIVKOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJEME  OBRANA ZAVRŠNOG RADA

 

8. SRPNJA U 12:00

 

MENTOR    SANJA BODALIJA MIKŠIĆ

 

 

 

HOTELIJERSKO- TURISTIČKI KOMERCIJALIST  I KUHAR

 

 

1.    VINKO CRNČAN

 

2.    KRISTINA ŠKRABLIN

 

 

3.    MILE PAVLIČIĆ

 

 

 

 

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

 

 

 

1.  SANJA BODALIJA- MIKŠIĆ - MENTOR

 

2.  JOSIP BOTIĆ

 

3.  SANJA ŽIVKOVIĆ

 

 

Raspored sati Virovitica
Zadnja izmjena: 18.05.2018.

Fotogalerija

6
8
10
3
5
11
9
7