O nama

Pučko otvoreno učilište Aspekt osnovano je u Virovitici, te se nakon dužeg vremena nastavlja tradicija obrazovanja odraslih osoba mimo redovitog sustava osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.
Javna Ustanova POU Aspekt rješenjem od strane MZOS, te upisom u Trgovački Sud u Bjelovaru i samom odlukom o osnivanju, započinje svoj rad 15.01.2010. godine.

Kao važan čimbenik vezan uz naše osnivačke Akte moramo istaknuti da je Javna Ustanova PUČKO OTVORENO UČILIŠTE  ASPEKT  VIROVITICA pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru registrirana kao JAVNA NEPROFITABILNA USTANOVA.


Svoje obrazovne programe (verificirane od strane MZOS) provodimo u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Aspekt.

U sklopu Učilišta otvoren je testni centar POU Aspekt u kojem se održava tečaj ECDL-a(European Computer Driving Licence).

Kako materijalno-tehničkim, tako i kadrovskim uvjetima garantiramo kvalitetu izvođenja naših prezentiranih obrazovnih programa:

  • prva kvalifikacija
  • prekvalifikacija
  • dokvalifikacija
  • stručna osposobljavanja i usavršavanja.

Programi koji se uvode usmjereni su na sve dobne skupine, a ponuda programa se prilagođava potrebama tržišta.

Dokumentacija potrebna za upis u obrazovne programe:

  • svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
  • rodni list
  • domovnica.

Naša garancija vezana je uz dugogodišnji rad i iskustvo u obrazovnim programima i obrazovnim institucijama diljem cijele lijepe naše, sveukupnog stručnog kadra.
Stručan i visoko obrazovan kadar u provođenju gore napomenutog predvodi ravnateljica:  ANITA KIŠ      te uz nju kvalitetno upravno vijeće i specijalizirano stručno vijeće koje se sastoji od pet andragoških djelatnika.

Usku suradnju sa svim Državnim, Županijskim i Gradskim institucijama i nadalje ćemo njegovati kako bi svim zainteresiranima omogućili što kvalitetnije i pristupačnije CIJELOŽIVOTNO UČENJE.
Potreba za ovakvim vidom obrazovanja sve je veća iz razloga što se nalazimo u društvu koje mora držati korak s ponudom i potražnjom na tržištu rada.

Raspored sati Virovitica
Zadnja izmjena: 27.01.2023.

Fotogalerija

4
8
9
6
3
7
11
10